Sociale bescherming is een basisrecht.
In de wereld hebben 7 mensen op 10 nochtans er geen toegang toe.

In de wereld

Er bestaat tussen de landen onderling een grote ongelijkheid op het gebied van sociale bescherming.  Hier zijn als voorbeeld de cijfers (volgens de Internationale Arbeidsorganisatie) met betrekking tot de toegang tot gezondheidszorg voor ieder land waar onze organisaties partners hebben.

 

Percentage: het deel van de bevolking dat effectief toegang heeft tot betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg en financiële bescherming in geval van gezondheidsproblemen.

 

Over
deze campagne

Sociale bescherming voorziet in een vangnet voor iedereen om het hoofd te bieden aan de onzekerheden van het leven: vervangingsinkomen in geval van ziekte of verlies van een baan, gratis of goedkope gezondheidszorg, kinderbijslag, pensioen…

Toch leeft 70% van de wereldbevolking zonder volledige sociale bescherming en heeft 80% geen vervangingsinkomen bij ziekte of verlies van een baan.

De universele sociale bescherming is een krachtige hefboom voor ontwikkeling, voor de bestrijding van ongelijkheid en voor veerkracht bij crisissen.

Deze bescherming is betaalbaar. Volgens de IAO kan tussen 2 en 6% van het mondiaal BBP volstaan om iedereen een sociale basisbescherming te garanderen.

Ondanks deze indicaties, blijft de politieke wil achterwege.

  • In België, waar de opeenvolgende regeringen de begrotingen voor sociale bescherming de laatste jaren zijn blijven terugschroeven.
  • En ook voor veel landen in Afrika, Latijns-Amerika of Azië, waar de economische ontwikkeling vaak voorrang krijgt op de vermindering van ongelijkheid.

De huidige crisis heeft deze lacunes enkel versterkt.

Vandaag is het van essentieel belang om van sociale bescherming overal ter wereld een prioriteit te maken. Het gaat om een recht, niet om een privilege!

 

Onze eisen

Al jaren ijveren FOS, ISVI en SOLSOC samen met talrijke partnerorganisaties in Latijns-Amerika, Afrika en Azië voor een universele sociale bescherming.

Wij eisen dat België:

  • in het kader van de ontwikkelingssamenwerking meer investeert in de versterking en de uitbreiding van de sociale bescherming,
  • de oprichting steunt van een Wereldfonds voor sociale bescherming,
  • de ratificatie van Conventie 102 van de Internationale Arbeidsorganisatie promoot.
 

Vidéos

Video afspelen

Sociale bescherming is een basisrecht – DRC, strijd voor toegankelijke gezondheidszorg

De oprichting van een mondiaal fonds voor sociale bescherming zou kunnen bijdragen aan sociale bescherming voor iedereen.

 
Video afspelen

Sociale bescherming is een basisrecht – Het voorbeeld van Burundi

Een mondiaal fonds voor sociale bescherming, een solidariteitsmechanisme voor arme landen

 
Video afspelen
Palestina – Gezondheid en veiligheid op het werk
Een fundamentele kwestie van sociale bescherming
 

Toolkit

Logo: NLFR
Facebook Banner: NLFR
E-mailhandtekening: NLFR

 

Contact

Voor verzoeken en aanvullende informatie :
info@socialebeschermingiseenrecht.org